08/12/2011

Rakaman Pengajaran Makro dan Mikro


Rakaman Pengajaran Makro dan Mikro

Pengajaran makro dan mikro merupakan salah satu subjek pelajaran yang perlu dilalui oleh semua pelajar yang mengambil kursus pendidikan. Oleh itu, di sini saya ada menyediakan contoh rakaman pengajaran makro dan mikro yang telah saya rekodkan semasa sesi pengajaran dilakukan didalam kelas. Sebelum itu mari kita ketahui apakah itu pengajaran makro dan mikro. Menurut sharifah alwiah (1986), pengajaran mikro itu adalah satu teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek-aspek tertentu seperti set induksi atau motivasi, penyoalan, variasi rangsangan, penggunaan white board atau papan hitam, alat bantuan mengajar, pengukuhan, penutup dan lain-lain lagi. Dan menurut Mok Soon Sang (2008), pengajaran mikro adalah suatu teknik pengajaran yang mengambil masa mengajar selama 5 hingga 15 minit untuk mengajar sesuatu kemahiran pelajaran dalam sesuatu kumpulan guru pelatih, yang biasanya terdiri daripada 5 hingga 10 orang sahaja.

 Mari kita lihat bersama rakaman yang telah saya sediakan ini :
 


04/12/2011

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Assalammualaikum dan Salam 1 Malaysia

Disini saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu mengenai Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang telah saya sediakan kepada cikgu-cikgu dan pembaca sekalian. Sebelum itu mari kita ketahui terlebih dahulu apakah itu RPH.
Rancangan Pengajaran Harian atau lebih dikenali sebagai persediaan mengajar memerlukan beberapa perancangan dan perlaksanaan seperti :

1. Meneliti dan Mentafsir sukatan pelajaran
2. Membuat skema rancangan kerja untuk sesuatu tahun.
3. Menyediakan persediaan mengajar harian.

Rancangan Pengajaran Harian yang disediakan dengan jelas, teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada cikgu-cikgu. Melalui Persediaan RPH yang lengkap dan sistematik membolehkan cikgu-cikgu mencapai :

1. Menentukan objektif pelajaran supaya tidak terkeluar dari apa yang dirancang.
2. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa yang diperuntukkan.
3.Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkat, kebolehan dan minat pelajar. 
4. Merancang aktiviti murid-murid didalam kelas.
5. Mengawal bilik darjah dengan baik.
6. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. 
7. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti dapat dijalankan dengan teratur. 
8. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
9. Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Mari kita lihat contoh Rancangan Pengajaran Harian yang telah saya sediakan di sini :


RPH KSSR