22/11/2011

MODUL KSSR LITERASI

Modul Latihan KSSR Literasi Tahun 1

Untuk Cikgu-cikgu yang mengajar KSSR Literasi tahun 1 disini saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu mengenai Modul Latihan untuk KSSR tahun 1. Modul latihan ini telah disediakan sendiri oleh KPM. Jadi cikgu-cikgu tiada masalah untuk memberikan latihan-latihan dalam modul ini kepada anak-anak murid.
Semoga dengan adanya modul latihan ini dapat lah kita mempertingkatkan lagi tahap kecemerlangan dan prestasi anak-anak murid disekolah terutamanya tahun 1. Untuk makluman cikgu-cikgu, modul ini terdiri daripada modul 1 hingga ke modul 9. Walaubagaimana pun disini saya hanya menyediakan modul 1 dan modul 2 sahaja. Selebihnya Cikgu-cikgu boleh terus melihat URL yang saya telah sediakan.
Sekian, Terima Kasih.

modul 1

modul 2

URL Modul 3 sehingga Modul 9

04/11/2011

Literasi Di Eduwebtv.com

MARI KITA KENAL HURUF

Kali ini saya ingin berkongsi beberapa video yang telah saya muat turun daripada Eduwebtv.com dan saya muat naik pula ke laman youtube mengenai pembelajaran literasi..
Mari kita tonton bersama.
02/11/2011

Tahukah Anda Apa Itu LINUS?

MARI KETAHUI BERSAMA APA ITU LINUS

Tahukah cikgu-cikgu dan ibubapa apa itu linus dan peranannya terhadap kita dan anak-anak? Disini saya telah mengambil teks daripada KPM dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu Program Literasi dan Numerasi untuk kita berkongsi bersama-sama.


Panduan Dan Pengoperasian
Program Literasi Dan Numerasi (LINUS)


Latar Belakang

Y.A.B Menteri Pelajaran, Tan Sri Dato’ Muhyiddin bin Mohd Yassin telah membentangkan bidang keberhasialan utama ( National Key Result Areas (NKRA)) Kementerian Pelajan Malaysia pada bulan Ogos 2009.

            Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa isu asas literasi dan numerasi masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun telah dilaksanakan pelbagai program pemulihan. Program literasi dan numerasi merupakan satu program kesinambungan daripada program sedia ada dan dirancangan lebih teliti dan sistematik.

            KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tiada masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi berakhir sebelum persekolahan tahap 1. Sasaran NKPI tersebut telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 yang melibatkan murid tahun 1 di sekolah rendah. Kohort pertama program LINUS di jangka akan mencapai sasaran 100% pada tahun 2012 ( kecuali murid keperluan khas).

Mentakrifkan Asas Literasi Dan Numerasi

            Literasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks dalam bahasa malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. (berdasarkan takrifan UNESCO).

            Numerasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis, mengira dan menyusun nombor sehingga 1000, menjadi cekap dalam pengoperasian matematik seperti menambah, menolak, mendarab dan membahagi dan dapat mengaplikasikannya dalam operasi wang, masa dan ukuran panjang. (berdasarkan penanda aras dari Amerika Syarikat dan Kanada).

Strategi Untuk Mencapai Sasaran Litersi Dan Numerasi

            Bagi mencapai sasaran ini, kami telah membangunkan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) bagi memastikan murid memperoleh kemahiran asas literasi dan numerasi. Tumpuannya adalah kepada usaha utama bagimeningkatkan tahap literasi dan numerasi murid dihuraikan seperti berikut:

Proses Saringan
Saringan dijalankan tiga kali setahun iaitu pada bulan mac, jun dan september bagi membantu mengenal pasti murid yang tidak mencapai standard yang berkaitan.
Murid tersebut akan mengikuti program LINUS atau program pendidikan khas.

Modul Pengajaran Dan Pembelajaran
Modul ini berasaskan beberapa konsep dan membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secara bersepadu, ansur maju, didik hibur, pengabungjalinan dan pengulangan. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai salinan kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan.

Pengukuhan Amalan Pedagogi
Menyedari kekurangan guru pakar dalam pengajaran asas literasi dan numerasi, latihan guru secara insentif dilaksanakan bagi mengukuhkan ilmu pengetahuan dan padagogi serta mengenal pasti murid pelbagai kebolehan dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

Membina Komitmen Bagi Semua Pihak Berkepentingan
Program dan aktiviti kesedaran akan dianjurkan di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajar Daerah, Guru Besar, Ibubapa, persatuan guru dan orang ramai bagi mendapatkan sokongan dan memenuhi peranan masing-masing dalam menjayakan program LINUS.

Memantau Dan Menyelia
Pemantauan dan penyeliaan secara insentif akan membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemehan seterusnya melakukan proses penambahbaikan.

FasiLINUS Di Peringkat Daerah
Merupakan pegawai FasiLINUS yang diberi tanggungjawab untuk membantu guru literasi dan numerasi di sekolah dan ditempatkan di Pejabat Pelajaran Daerah. Selain melatih dan membimbing guru-guru LINUS, mereka akan membantu sekolah membangunkan strategi yang bersesuaian berdasarkan keputusan saringan untuk menangani isu khususnya terhadap literasi dan numerasi. Mereka turut berperanan sebagai pengantara kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah-sekolah di bawah seliaannya.


Objektif

1.    Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid tahap 1 menguasai asas literasi dan numerasi.
2.    Memastikan pelaksanaan Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) dapat diselaraskan di seluruh negara berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan.
3.    Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksaan Program Literasi Dan Numerasi (LINUS).
4.    Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan.

Rancangan Tahunan

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

Disini saya ingin berkongsi bersama dengan cikgu-cikgu mengenai rancangan tahunan literasi bagi tahun 1 pada 2011 yang telah saya perolehi daripada Jabatan Pelajaran Negeri Selangor.
Cikgu-cikgu boleh semak semula rancangan tahunan ini dengan apa yang telah kita jalankan pnp kepada murid-murid kita pada tahun ini.
terima kasih
 
Rancangan Tahunan 2011