31/10/2011

LITERASI

Definisi Literasi

Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.

Konstruk 1
Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan.
Konstruk 2
Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka.
Konstruk 3
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
Konstruk 4
Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata tertutup.
 Konstruk5
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
Konstruk 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 'ng'.
Konstruk 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal.
Konstruk 8
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi di ftong dan vokal berganding.
Konstruk 9
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi di graf dan konsonan berganding.
Konstruk 10
Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dah akhiran.
Konstruk 11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
Konstruk 12
Keupayaan membaca dan memahami bahan ransangan secara lisan atau penulisan.

No comments:

Post a Comment